Úvod

Spoločnosť O4C, s.r.o. v súčasnosti zaznamenáva úspech vo vzdelávacom a softvérovom biznise. Nová IT firma zamestnáva zatiaľ malý ale mladý a bystrý kolektív. Skúsení školitelia ponúkajú široké portfólio IT kurzov na najvyššej odbornej úrovni a ECDL kurzy a ECDL certifikácia prebieha už aj v mobilnej učebni. Tím vývojárov v súčasnosti pracuje na niekoľkých veľkých projektoch pre nadnárodné banky a inštitúcie. Konkurencieschopnosť firmy je v službách, ktoré sa zostavujú podľa subjektívnych požiadaviek klienta. V oblasti softvéru spoločnosť zabezpečuje celý proces, od analýzy cez implementáciu až po nasadenie a testovanie u klienta.  Záujmom spoločnosti je udržiavať s klientom kvalitné vzťahy s perspektívou spolupráce do budúcnosti.


Contracting
softvérové projekty
.
vzdelávanie
.
projekty EÚ
Courses
školenia IKT
.
IT školenia
.
ECDL
Consulting
softvér
.
vzdelávanie
Commerce
obchod
.
outsourcing


Novinky