Microsoft Access 2007 – základný kurz

Software:

MS Windows XP, MS Access

Popis:

Vytváranie relačných databáz, ich dopĺňanie dátami, vyhodnocovanie a spracovávanie údajov, vytváranie jednoduchých aplikácií. Vytváranie tabuliek, relácií medzi tabuľkami, využívanie dotazov, vytváranie formulárov, ktoré umožňujú efektívnu prácu s tabuľkami. Vytváranie zostáv a práca s nimi. Kurz je určený pre začiatočníkov.

Predpoklad:


Osnova kurzu:

Úvod do relačných databáz
Zobrazenie dátového listu tabuľky
 • Užívateľská práca
Návrhové zobrazenie
 • Nastavenie vlastností položiek
Filtre
 • Podľa výberu, podľa formulára
 • Základná syntax výrazov
Relácia medzi tabuľkami
 • Nastavenie a vlastnosti relácií
Dotazy
 • Výberový dotaz
 • Vypočítavané polia
 • Výpočty súhrnov
 • Parametrické dotazy
 • Krížové dotazy
 • Akčné dotazy
Formuláre
 • Sekcia formuláre
 • Zmena podkladového dotazu alebo tabuľky
 • Vlastnosti (properties) formuláru
 • Ovládacie prvky (controls) a ich vlastnosti
 • Výrazy vo formulároch
 • Používanie grafov, obrázkov a ďalších objektov
Zostavy
 • Šablóny (templates) zostáv
 • Zostavy a riadiace prvky
 • Používanie sekcií a koncov stránok
 • Použitie výrazov v zostavách
 • Radenie a zoskupovanie, záhlavie a päta skupiny
Kontingenčné tabuľky a grafy


Rozsah:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha