SMS Framework

Popis:

SMS framework predstavuje výnimočne škálovateľný a rozšíriteľný framework zameraný na rapídny vývoj aplikácií pre SMS komunikáciu. Systém podporuje komunikáciu s SMS centrom GSM operátora prostredníctvom extranetu. So svojou distribuovanou architektúrou, konfigurovateľnosťou a rozšíriteľnosťou tak poskytuje komplexné riešenie pre komerčné aplikácie. Umožňuje, bez straty na výkonnosti, spracovávať správy z viacerých zdrojov – brán – súčasne.

Aplikačná podpora

SMS framework je navrhnutý tak, aby podporoval množstvo typov rozličných SMS komerčných aplikácií. To je dosiahnuté vďaka jeho modulárnej architektúre a jeho jednoduchej rozšíriteľnosti pre tieto aplikácie podľa unifikovaneho spôsobu. Príkladmi týchto aplikácií môžu byť: SMS hry, súťaže, mediálne hlasovania, vzdialené ovládanie prostredníctvom SMS a poskytovanie iných služieb. Vyvynieme pre Vás SMS aplikáciu podľa Vašich potrieb a integrujeme ju do Vášho firemného prostredia.

Príklady sms aplikácií

SMS hry – Komerčné aplikácie typu SMS hra majú tvorcom definované pravidlá, spôsob ich hrania a umožňujú svojim hráčom zábavnou formou (napr. odpovede na otázky, hádanie podľa indícií, zadávanie príkazov) získať odmenu. Hráči môžu hrať ako jednotlivci (proti počítaču), vo dvojiciach, či prípadne byť organizovaní v tímoch.

Súťaže – Súťažiaci zasielajú SMS správy do takto realizovanej súťaže a v nej, v závislosti napríklad od výsledkov žrebovania alebo najväčšieho počtu prijatých správ od konkrétneho súťažiaceho, môžu vyhrať odmenu. Výhercom je potom doručená správa potvrdzujúca výhru, prípadne je možné zistiť ako súťaž pre súťažiaceho dopadla.

Mediálne hlasovanie – Klasické využitie SMS aplikácie pre zber a vyhodnocovanie hlasov zasielaných formou SMS správ, kde zúčastnení sledujú priebeh hlasovania v danom médiu (napr. TV, rádio, internet).

Vzdialené ovládanie prostredníctvom SMS – Umožňuje vytvorenie aplikácie na vzdialený monitoring zariadení a ich vzdialené ovládanie prostredníctvom príkazov zasielaných SMS.

Poskytovanie iných služieb – Samotná aplikácia takto umožňuje poskytovateľovi aplikácie previazať prijatie správy od užívateľa s poskytnutím komerčnej služby, v závislosti od zamerania aplikácie.