Motivácia a vedenie tímu

Obsah kurzu:

 • teórie motivácie a motivačné techniky
 • motivačné a demotivačné faktory vo firme
 • formulovanie cieľov ako zdroj motivácie
 • ako získať pracovníkov pre splnenie úloh
 • kontrola a spätná väzba pri vedení ľudí
 • podpora a rozvoj pracovníkov
 • koučovanie ako prostriedok zvyšovania výkonnosti pracovníkov.
 • hlavné činnosti vedúceho
 • zodpovednosti a úlohy vedúceho
 • štýly vedenia – ich efektívnosť, výhody a nevýhody
 • situačné vedenie ľudí a jeho prínosy
 • funkčné vedenie – orientácia na úlohu, skupinu a jednotlivca
 • delegovanie – postupnosť krokov


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha