Otvorené tréningy

Názov kurzuRozsahDetaily
Argumentácia, vyjednávanie v náročných situáciách-Popis
Budovanie tímu a tímová spolupráca-Popis
Efektívna komunikácia a asertivita-Popis
Efektívna manažérska komunikácia-Popis
Emocionálna inteligencia-Popis
Etiketa, spoločenský a obchodný protokol-Popis
Hodnotiace rozhovory-Popis
Komunikácia v náročných situáciách-Popis
Motivácia a vedenie tímu-Popis
Nábor a výber-Popis
Obchodné rokovania a vyjednávanie-Popis
Personalistika – 2 dni-Popis
Profesionálna asistentka-Popis
Profesionálne telefonovanie – telemarketing-Popis
Riadenie a vedenie ľudí-Popis
Riadenie stresu a krízových situácií-Popis
Riešenie problémových situácii a zvládanie manipulácie-Popis
Sebapoznanie a sebarozvoj manažéra-Popis
Strategické riadenie-Popis
Stratégie riešenia konfliktov-Popis
Time manažment-Popis
Tréning trénerov – Prezentačné zručnosti-Popis
Vyjednávanie a argumentácia-Popis