Komunikácia v náročných situáciách

Obsah kurzu:

  • zvládnutie vhodných komunikačných postupov v stresových situáciách
  • identifikovať a korigovať svoje reakcie v strese
  • komunikačné vzorce
  • opakujúce sa spôsoby komunikácie v strese
  • identifikovanie a možnosti zmeny
  • pracovné situácie


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha