Soft skills

Názov kurzuRozsahDetaily
Argumentácia, vyjednávanie v náročných situáciách-Popis
Budovanie tímu a tímová spolupráca-Popis
Efektívna komunikácia a asertivita-Popis
Efektívna manažérska komunikácia-Popis
Emocionálna inteligencia-Popis
Etiketa, spoločenský a obchodný protokol-Popis
Hodnotiace rozhovory-Popis
Komunikácia v náročných situáciách-Popis
Motivácia a vedenie tímu-Popis
Nábor a výber-Popis
Obchodné rokovania a vyjednávanie-Popis
Personalistika – 2 dni-Popis
Profesionálna asistentka-Popis
Profesionálne telefonovanie – telemarketing-Popis
Riadenie a vedenie ľudí-Popis
Riadenie stresu a krízových situácií-Popis
Riešenie problémových situácii a zvládanie manipulácie-Popis
Sebapoznanie a sebarozvoj manažéra-Popis
Strategické riadenie-Popis
Stratégie riešenia konfliktov-Popis
Time manažment-Popis
Tréning trénerov – Prezentačné zručnosti-Popis
Vyjednávanie a argumentácia-Popis
Názov kurzuRozsahDetaily
Outdoor assessment-Popis
Outdoor fun-Popis
Outdoor osobnosť-Popis
Outdoor relax-Popis
Outdoor sport-Popis
Outdoor training klasic-Popis
Teambuilding-Popis
Názov kurzuRozsahDetaily
Budovanie a rozvoj tímu-Popis
Efektívna manažérska komunikácia-Popis
Emocionálna inteligencia-Popis
Facilitácia – úloha facilitátora-Popis
Hodnotiace rozhovory-Popis
Koučing a mentoring-Popis
Motivácia a vedenie tímu-Popis
Nábor a výber ľudí-Popis
Prezentačné zručnosti – nadstavba-Popis
Riadenie a vedenie ľudí-Popis
Riadenie času a sebaorganizácia-Popis
Riadenie nákladov-Popis
Riadenie projektov-Popis
Riadenie stresu a vedenie v krízových situáciách-Popis
Riadenie zmien-Popis
Riešenie konfliktných situácií-Popis
Rozhodovanie-Popis
Sebapoznanie a sebarozvoj manažéra-Popis
Spoločenský protokol a etiketa-Popis
Úvod do manažmentu-Popis