JavaScript I.

Software:

NVU, Quanta, Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome

Popis:

JavaScript je kombináciou programovacieho jazyka a skriptovacieho jazyka. Umožňuje ovládanie objektov na stránke (dynamické efekty, správanie výzor elementov, a pod.). Umožňuje spracovanie dát – informácií na stránke ešte pred odoslaním na server. Pomocou JavaScriptu ošetríte dynamické správanie webovej stránky na strane klienta. Podporuje oveľa viac možností manipulácie s objektmi ako HTML. Na kurze je postupne predstavený jazyk JavaScript a následne sa demonštrujú jeho možnosti na množstve príkladov. JavaScript je vhodný pre začínajúcich programátorov, pretože má vlastnosti programovacieho jazyka ako JAVA alebo C++, pričom má jednoduchosť skriptovacieho jazyka. Na rozdiel od iných programovacích jazykov je však obmedzený na spúšťanie vo webovom prehliadači.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Úvod do JavaScript
 • čo je to JavaScript
 • výhody použitia JavaScriptu
Základná syntax JavaScript
 • premenné a dátové typy v JavaScripte
 • operátory a ich použitie
 • konverzia dátových typov a priorita operátorov
 • funkcie (vytvorenie funkcií a ich použitie)
 • funkcie a udalosti
 • udalosti myši a objekt Event
 • ostatné udalosti
Štruktúra prehliadača – DOM
 • objekty v JavaScripte
 • objekt Window
 • objekt Document
 • ostatné Objekty
Polia v JavaScripte
 • použite
 • štandardné funkcie
 • používateľom definované funkcie
 • niektoré dôležité funkcie
JavaScript a kaskádové štýly
JavaScript a práca s formulármi


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha