www stránky II. – využitie CSS v HTML, úvod do JavaScript

Software:

NVU, FrontPage, Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome

Popis:

Hlavným ťažiskom kurzu rozšírenie vedomostí HTML o využitie kaskádnych štýlov CSS. CSS je základným dizajnovým jazykom pre dotváranie webových dokumentov a prezentácií. Oboznámime sa nielen s jeho syntaxou, ale aj s jeho využitím v HTML.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Úvod do problematiky CSS
  • čo je to CSS
  • výhody použitia CSS
Základné princípy CSS
  • princíp kaskádovania
  • interné CSS
  • inline CSS
  • externé CSS
Základné vlastnosti CSS
  • práca s textom
  • práca s objektami
  • formuláre
Príklady HTML+CSS


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha