Windows XP – úroveň A

Software:

MS Windows XP

Popis:

Účastník sa má naučiť efektívne pracovať s PC, ovládať základy práce s operačným systémom Windows. Absolvent je zručný a spôsobilý na prácu s PC, kde je nainštalovaný operačný systémo Windows.

Predpoklad:

žiadne alebo minimálne skúsenosti s MS Windows

Osnova kurzu:

Práca s operačným systémom Windows
  • MS Windows – pracovná plocha, okná, ikony
  • prehľad používateľských programov OS
  • práca s programami – Kalkulačka, Poznámkový blok a Skicár
  • práca so súborom: uloženie a otvorenie súboru, premenovanie, kopírovanie, premiestňovanie, odstránenie
  • práca s priečinkom: vytvorenie priečinku, adresárová štruktúra premenovanie, kopírovanie, premiestňovanie, odstránenie


Rozsah:

1 deň

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha