Linux I. – grafické prostredie KDE

Software:

Linux (distribúcia SuSE Linux)

Popis:

Cieľom kurzu je zoznámiť používateľa s grafickým prostredím KDE, ktoré je grafickou nadstavbou nad operačným systémom Linux. Kurz je zameraný na používanie tohto grafického prostredia a stručný prehľad štandardných aplikácií a základných nastavení. Celý kurz je poňatý ako priebežné porovnávanie s MS Windows, čo značne uľahčuje výučbu.

Predpoklad:

žiadna alebo minimálna znalosť linuxu

Osnova kurzu:

Linux I. – grafické prostredie KDE
 • úvodné zoznámenie sa s OS Linux a KDE
 • popis grafického rozhrania KDE
 • základné nastavenia KDE
 • adresárová štruktúra linuxu, práca so súbormi a adresármi
 • kancelársky balík OpenOffice
 • programy na prístup na internet a email
 • kontakty a kalendár
 • grafické prehliadače a grafický program GIMP
 • zvuk a video v linuxe
 • napaľovanie v linuxe
 • tlač v linuxe


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha