www stránky I. – HTML

Software:

NVU, FrontPage, Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome

Popis:

Hlavným ťažiskom kurzu je zvládnutie jazyka HTML. HTML je základný jazyk na tvorbu WWW stránok. Postupne sa preberajú základné princípmi tvorby stránok, syntaxou jazyka, značkami (tagmi) a ich vlastnosťami. Výučba HTML prebieha editore jazyka HTML. Kurz je základným pilierom pre tvorbu amatérskych aj profesionálnych stránok a štartom pre štúdium ďalších webových technológií

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Úvod do problematiky www
HTML základné pojmy a princípy
 • syntax jazyka HTML a zápis HTML stránky
 • štruktúra HTML stránky
 • elementy HTML a ich implementovanie
HTML – text
 • odseky, tučné.. ostatné textové prvky
 • nadpisy
 • formátovanie odsekov
HTML – zoznamy
 • číslované zoznamy, nečíslované zoznamy
 • vnorené zoznamy
 • úprava vlastností zoznamov
HTML – odkazy, URL
 • relatívne a absolútne odkazy
 • odkazy v rámci dokumentov
 • odkaz na emailovú adresu
 • vlastnosti odkazov
HTML – tabuľky
 • vytváranie tabuliek
 • vlastnosti tabuliek
 • využitie tabuliek pri tvorbe grafického designu web stránky
HTML – objekty
 • vkladanie obrázkov
 • vytváranie klikacích máp (časti obrázku ako URL odkazy)
 • zvuk, video
 • object, embed
HTML – rámce (frames)
 • tvorba komplexnej webovej stránky s menu, lištami a pracovnou plochou
 • prepojenie jednotlivých častí stránky s položkami menu
 • vlastnosti rámcov
HTML – hlavička (head) – meta informácie o web stránke
 • titulok
 • base, link, style, script, meta údaje
HTML – formuláre
 • vlastnosti HTML formulárov
 • elementy formulárov
 • odosielanie formulárov
Správa www stránok
 • umiestnenie vlastných stránok na internete
 • domény
 • webové rozhranie, ftp


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha