Internet a elektronická pošta – úroveň A

Software:

MS Windows XP, Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome, Outlook Expres/Mozilla ThunderBird

Popis:

Cieľom kurzu je vysvetliť poslucháčom ako využívať internet a elektronickú poštu pri riešení každodenných problémov (vyhľadávanie užitočných informácií, elektronická pošta, …)

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Internet a elektronická pošta – úroveň A
  • úvod do počítačových sietí a internetu
  • Internet – sieťové služby
  • základy práce s prehliadačom (zadávanie url, späť, dopredu, stop, obnov)
  • služba www – navigácia po www stránke, práca s odkazmi, otvorenie odkazu v novom okne, stiahnutie informácií z www stránky na disk (text, obrázky, zvuky, video)
  • vyhľadávanie informácií na internete, užitočné www stránky v rámci Slovenska a Čiech
  • pridávanie www stránok do obľúbených položiek, ich organizácia
  • elektronická pošta (e-mail) – princíp fungovania, registrácia, vytvorenie správy, prijatie správy, odpoveď na správu, preposielanie správy, pripojenie súboru k správe
  • zriadenie si vlastnej e-mailovej schránky


Rozsah:

1 deň

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha