Riadenie nákladov

Obsah kurzu:

  • identifikácia miest úniku finančných prostriedkov, odhalenie skrytých rezerv a ich odstránenie
  • poskytnutie kvalitatívne nových informácií o výkonnosti a efektívnosti procesov
  • poskytnutie kvalitatívne nových informácií o ziskovosti výstupov (náklady/ziskovosť podľa pacientov, diagnóz, výrobkov, služieb, tovarov, zákazníkov)
  • vyriešenie vnútorných konfliktov medzi organizačnými zložkami vďaka  presnej a transparentnej vnútornej alokácii nákladov prostredníctvom skutočných výkonových vzťahov a priradenie zodpovednosti za náklady
  • vytvorenie vnútorného ekonomického tlaku na kvalitu a efektívnosť


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha