Vzdelávacie programy pre manažérov

Názov kurzuRozsahDetaily
Budovanie a rozvoj tímu-Popis
Efektívna manažérska komunikácia-Popis
Emocionálna inteligencia-Popis
Facilitácia – úloha facilitátora-Popis
Hodnotiace rozhovory-Popis
Koučing a mentoring-Popis
Motivácia a vedenie tímu-Popis
Nábor a výber ľudí-Popis
Prezentačné zručnosti – nadstavba-Popis
Riadenie a vedenie ľudí-Popis
Riadenie času a sebaorganizácia-Popis
Riadenie nákladov-Popis
Riadenie projektov-Popis
Riadenie stresu a vedenie v krízových situáciách-Popis
Riadenie zmien-Popis
Riešenie konfliktných situácií-Popis
Rozhodovanie-Popis
Sebapoznanie a sebarozvoj manažéra-Popis
Spoločenský protokol a etiketa-Popis
Úvod do manažmentu-Popis