Facilitácia – úloha facilitátora

Obsah kurzu:

 • roly facilitátora pri organizovaní a riadení skupín
 • tvorba a štruktúra programu stretnutia – agenda
 • riadenie procesu facilitátorom – kladenie otázok, parafrázovanie, tvorba zápisu
 • intervencie facilitátora voči problematickým účastníkom
 • ovplyvňovanie obsahu a procesu pri facilitácii
 • princípy vedenia porád, mítingov a konferencií
 • roly zodpovedných za riadenie porád, mítingov a konferencií – zapisovateľ, organizátor, konferenciér atď.
 • druhy stretnutí podľa cieľov a odlišnosti v ich vedení
 • príprava a tvorba agendy a štruktúry procesu porád, mítingov a konferencií
 • účasť na rozhodovaní a efektivita rozhodovacieho procesu
 • typológia skupinových rozhodnutí – ich výhody a nevýhody
 • rozhodovací proces – divergentná a konvergentná časť procesu


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha