Riadenie stresu a vedenie v krízových situáciách

Obsah kurzu:

  • stres ako súčasť života, prejavy stresu
  • relaxačné techniky na zvládanie stresu
  • modelové situácie – aktívna spätná väzba, videonahrávky, analýza
  • analýza charakteristických znakov krízy v manažmente
  • zmena a systémové vnímanie zmeny
  • manažérske zručnosti využiteľné v riadení zmien a prekonávaní kríz
  • kríza a zmena ako potenciál ďalšieho rozvoja


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha