Riadenie projektov

Obsah kurzu:

  • charakteristika a ciele projektového manažmentu
  • fázy životného cyklu projektu
  • organizácia projektového manažmentu
  • definovanie problému a stanovenie cieľov
  • plánovanie
  • nástroje projektového manažmentu
  • riadenie rizík
  • kontrola


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha