Emocionálna inteligencia

Obsah kurzu:

  • typy inteligencie
  • základné charakteristiky emocionálnej inteligencie
  • identifikovanie vlastnej emocionálnej inteligencie
  • emocionálna inteligencia a jej prínosy
  • emocionálna inteligencia ako nástroj motivácie
  • emocionálna inteligencia ako nástroj kreativity a flexibility
  • emocionálna inteligencia ako nástroj zvládania stresu
  • sebareflexia v oblasti všetkých typoch inteligencií
  • na čo slúži IQ / EQ?


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha