Hodnotiace rozhovory

Obsah kurzu:

  • systém hodnotenia v organizácii
  • význam hodnotenia v personálnej práci manažéra
  • význam hodnotenia pre prácu zamestnanca
  • zásady efektívneho prenosu informácií ako predpoklad vedenia rozhovoru so zamestnancom
  • štruktúra vedenia hodnotiaceho rozhovoru, etapy vedenia hodnotiaceho rozhovoru
  • zvládanie prvkov verbálnej a neverbálnej komunikácie počas hodnotiaceho rozhovoru
  • posudzovanie silných a slabých stránok zamestnanca
  • identifikácia potrieb zamestnanca pre výkon kvalifikovanej práce
  • zásady dávania a prijímania spätnej väzby
  • ťažké situácie pri hodnotení


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha