Riadenie zmien

Obsah kurzu:

  • základy teórie zmien
  • rôzne typy prístupov – klasický a modernistický
  • definovanie zmeny, organizačnej a systémovej
  • systematická zmena ako princíp úspešného chovania podnikateľského subjektu
  • stratégia zmeny, strategická orientácia na manažment zmien; organizačná zmena a organizácia  zmien; úloha vízie, koncipovanie stratégie; organizovaná zmena, zmena ako chaos; stimuly zmien; mechanizmy zmeny – prostriedky a metódy; teoretické a praktické limity manažmentu zmeny
  • osobnosť tvorcu zmien – top manažér , strategický manažér, leader a agent zmeny; identifikácia, osobnostné predpoklady; učenie sa prostredníctvom zmeny; neočakávaná a diskontinuálna zmena; manažment komplexných zmien; implementácia zmeny ako permanentného javu
  • identifikácia potrieb zmien; diagnostika podnikateľského subjektu ako východisko pre identifikáciu zmien
  • potenciál podniku pre uskutočňovanie zmien; ciele zmien;; dynamika zmien; cyklus zmien; fáze cyklu zmien; bifurkačný bod zmeny;
  • energetizácia vnútorného prostredia pre uskutočňovanie zmien; identifikácia katalyzátorov a bariér riadenia zmien


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha