Rozhodovanie

Obsah kurzu:

  • hlavné znaky rozhodovacieho procesu (jednotlivé kroky, rozhodovanie ako proces, rozhodovanie v kríze a pod tlakom,…)
  • vplyvy na rozhodovací proces (všeobecné, firemné osobné)
  • eliminácia negatívnych vplyvov, ktoré pôsobia na rozhodovací proces
  • nástroje rozhodovania
  • techniky na budovanie tvorivosti


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha