Prezentačné zručnosti – nadstavba

Obsah kurzu:

  • príprava prezentácie
  • práca s prezentačnou technikou
  • techniky na upútanie pozornosti auditória
  • poznávanie silných a slabých stránok svojho prejavu
  • zvládanie „nepríjemných“ otázok a vedenie diskusie


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha