Spoločenský protokol a etiketa

Obsah kurzu:

  • človek v spoločenskej komunikácii
  • zóny odstupu
  • verbálne e neverbálne prejavy
  • princíp prednosti
  • druhy spoločenských udalostí
  • pozvánky a vizitky
  • etiketa stolovania, stolovacie zvyklosti
  • úvod do diplomatického protokolu
  • s cudzincami a v cudzine
  • elegantne na každý deň


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha