XML I. – základy jazyka

Software:

Windows/Linux, XML editor

Popis:

Získanie znalostí o metajazyku XML vrátane poznania syntaktických konštrukcií, základnej definície dokumentov DTD a ich validácie.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Úvod do XML
  • Základné pojmy – dokument, značka (tag), prvok (element), atribút
  • Syntaktické pravidlá zápisu XML
  • Definícia jazyka XML, dokument jazyka XML
  • Syntaktické pravidlá jazyka DTD
  • Základné overenie platnosti dokumentu voči DTD
  • Prepojenie viacerých jazykov v dokumente – priestory mien (namespace)
  • CSS – štýlový jazyk pre XML
  • XML – návrh CSS k XML dokumentu
  • XML – transformácia XML dokumentu do XHTML


Rozsah:

1 deň

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha