JAVA web programovanie II. – Java Standard Tag Libraries

Software:

Windows/Linux, Java 2, NetBeans IDE/Eclipse IDE

Popis:

Základným princípom web programovania je oddelenie aplikačnej a prezentačnej logiky aplikácie. V praxi to znamená vo web stránkach (JSP) používať, čo najmenej JAVA kódu. Kurz popisuje štandardnú knižnicu tagov a použitie komponentov pri tvorbe webových aplikácií.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Java Standard Tag Library
  • úvod do JSTL
  • výrazový jazyk SPEL
  • štandardná knižnica TAGov
  • prepojenie s externými jazykmi SQL
  • využitie tagov pri práci s XML
  • formátovanie na webových stránkach za pomoci tagov
  • internacionalizácia


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha