Sun/Java technológie

Názov kurzuRozsahDetaily
JAVA I. – efektívne programujeme v Jave5 dníPopis
JAVA I. – Základy programovania v Jave5 dníPopis
JAVA II. – pokročilé programovanie – SWING v detailoch a SQL v Jave5 dníPopis
JAVA II. – pokročilé programovanie – SWING, SQL, XML parsery a XSLT v Jave5 dníPopis
JAVA – Technologický prehľad5 dníPopis
JAVA pre mobilné zariadenia3 dniPopis
JAVA web programovanie I.5 dníPopis
JAVA web programovanie II. – Java Standard Tag Libraries2 dniPopis
JAVA web programovanie III. – Enterprise Java Beans3 dniPopis
JAVA a XML, XSLT2 dniPopis
Eclipse a SWT3 dniPopis
MVC frameworks – Jakarta Struts, Java Server Faces3 dniPopis