Strategické riadenie

Obsah kurzu:

  • základy strategického manažmentu – jeho význam pre firmu
  • definovanie základných pojmov
  • strategický manažment ako proces
  • prvky strategického manažmentu
  • strategické analýzy
  • implementácia stratégie
  • strategická kontrola, jej realizácia a význam


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha