Argumentácia, vyjednávanie v náročných situáciách

Obsah kurzu:

 • efektívna komunikácia a vyjednávanie
 • aké informácie potrebujete, ako ich získate a využijete
 • v akých situáciách a o čom vyjednávame
 • osobnostná typológia vyjednávača
 • “mäkký” a “tvrdý” vyjednávač – kto má väčšiu šancu na úspech
 • prístupy a stratégie pri vyjednávaní
 • typy prístupov k partnerovi s využitím typológie osobnosti
 • ako pracovať s neverbálnou komunikáciou – nácviky na zlepšenie “čítania signálov”
 • ako zachytiť a využiť signály vysielané partnerom
 • čo si všímať na partnerovi a čo si uvedomovať pri vlastnom prejave
 • odhalenie vlastného prístupu a jeho účinnosť pri rokovaní s jednotlivými typmi partnerov
 • ako účinne vyjednávať
 • presvedčivá argumentácia
 • prekonanie mŕtveho bodu v rokovaní
 • rokovanie o citlivých záležitostiach
 • dosiahnutie a realizovanie dohody


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha