Základy tvorby www stránok pomocou grafického editora

Software:

NVU, FrontPage, Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome

Popis:

Editory, ktoré sa na tomto kurze používajú sú tzv. WYSIWYG (What You See Is What You Get) editory. Hlavnou výhodou je, že tvorcovi stačí minimálne znalosti tvorby webov. V grafickom prostredí, pomocou myši sa dá vytvoriť web stránka a tvorba sa môže sústrediť na obsah. Pokiaľ záujemca pracoval s textovým, tabuľkovým alebo grafickým editorom, vytváranie stránok bude o to jednoduchšie. Na kurze sa naučíte základné postupy vytvárania www stránok. Postupne sa naučíte formátovať text, vkladať obrázky, vytvárať tabuľky a vkladať odkazy na ďalšie stránky. Na konci kurzu sa dozviete ako umiestniť svoje www stránky na internet, tak aby boli prístupné v ktoromkoľvek čase a kdekoľvek na svete. Absolvovaním kurzu získate obraz o tvorbe www stránok a možnostiach, ktoré poskytuje.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Základné pojmy a princípy
 • www, www stránka, web server
 • internetové protokoly – HTTP, FTP
 • internetové adresy – URL
 • úvod do HTML
Oboznámenie sa s prostredím editora
 • pracovná plocha
 • panel nástrojov
 • panel pohľadov
 • popis možností a nastavenia programu
Práca so HTML súbormi
 • vytvorenie novej stránky
 • vytvorenie stránky podľa šablóny
 • vytvorenie viacrámovej stránky
 • otvorenie už vytvorenej stránky
Text
 • vkladanie textu do stránky
 • úprava textu, formátovanie textu
Zoznamy
 • vytvorenie zoznamu
 • číslovaný zoznam
 • odrážky
Obrázky
 • vloženie obrázka
 • úprava obrázka
 • možnosti práce s obrázkom pomocou nástrojov na úpravu obrázka
 • vytvorenie miniatúr
Odkazy
 • textové odkazy
 • grafické odkazy
 • odkazy na stránku, súbor, obrázku
Tabuľka
 • vytvorenie a vloženie tabuľky
 • práca s tabuľkou a úprava parametrov tabuľky
 • vloženie textov alebo obrázkov do tabuľky
 • možnosti využitia tabuliek pri tvorbe stránok
Umiestnenie www stránok na internete
 • webhosting, webové konto
 • HTTP prístup
 • FTP prístup
 • zaradenie www stránok do vyhľadávačov


Rozsah:

1 deň

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha