Základné školenie UML

Software:


Popis:

Účastníci školenia prehľadnou formou získajú informácie o špecifikácii notácie UML (superštruktúra a infraštruktúra jazyka, OCL). Školenie nie je určené pre bežného používateľa UML. Môže slúžiť ako vhodná príprava na certifikačnú skúšku OMG Certified UML Proffesional.

Predpoklad:

Účastníci by mali mať základné informácie o objektovo-orientovanom prístupe pri tvorbe softvéru, vyžaduje sa základná znalosť UML a skúsenosti s jeho používaním pri modelovaní.

Osnova kurzu:

UML pre pokročilých
 • Stručný úvod do UML a história UML
 • Prehľad diagramov
 • Oblasti UML (Supestructure, Infrastructure, OCL, XMI)
 • Certifikačný model OMG (Fundamental, Intermediate, Advanced)
 • Čo je metamodelovanie ?
 • Úvod do metamodelu UML2, 4-vrstvová architektúra
 • Dátové typy
 • Stereotypy
 • Diagramy tried (základné koncepty, Namespace, TypedElements, Multiplicities, ValuesSpecification, Constraints, InstanceSpecification, Classifier, Features, Operations, Properties, Associations, Classes, Generalization, Packages, Dependancies , Interfaces…)
 • Modelovanie správania, CommonBehavior package, formy správania (executing behavior, emergent behavior)
 • Modelovanie aktivít, koncept tokenov (Token flow, ControlNodes, ObjectNodes)
 • Diagramy interakcií (sekvenčné diagramy, komunikačné diagramy, timimg diagramy), Interaction package (Interaction, Lifeline, Messages)
 • Prípady použitia (Use case, Actores), vzťahy medzi prípadmi použitia (Include, Extend)


Rozsah:

1 deň

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha