Personalistika – 2 dni

Obsah kurzu:

1.deň
 • personalistika- pojem , obsah, význam
 • organizačné usporiadanie personálneho útvaru
 • prínos personálneho útvaru a personalistu k úspešnosti organizácie
 • trh práce a personálne riadenie
 • plánovanie počtu pracovníkov
 • personálne plány a ich význam pre organizáciu
2.deň
 • analýza pracovných miest
 • zdroje získavania zamestnancov
 • metódy získavania zamestnancov
 • úlohy systému odmeňovania
 • základné princípy a význam hodnotenia zamestnancov
 • význam vnútrofiremného vzdelávania


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha