PHP II. – využitie MySQL v PHP

Software:

NVU, Quanta, Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome

Popis:

Kurz je určený pre tých, ktorí už majú skúsenosti so skriptovacím jazykom PHP a chcú si prehĺbiť vedomosti. Kurz je zameraný na pridanie interaktivity na web stránku (používateľské formuláre, práca s databázou, správa prístupov na stránku pomocou mena a hesla, ošetrovanie chýb). Takýmto spôsobom môže stránka obsahovať katalóg produktov, ktorý je vždy synchronizovaný s databázou. Správa takýchto záznamov môže prebiehať cez rozhranie web stránky. Kurz je určený tým, ktorí sa chcú venovať tvorbe www stránok seriózne, pretože jazyk PHP dodá stránke interaktívne správanie.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

externé skripty – príkazy: require, include
štrukturalizovanie kódu – knižnice funkcií, ich tvorba a používanie
riadenie kódu – regulárne výrazy, ich vytvorenie a použitie
Formuláre v PHP
 • princíp tvorby a využitie
 • kontrola formulárov
 • spracovanie formulárov
 • metódy posielania dát: POST a GET
Databázy
 • úvod do databázy MySQL
 • práca s aplikáciou PHPmyAdmin
 • ukladanie a čítanie údajov
 • úprava tabuliek
 • MySQL dotazy
Súbory a adresáre v PHP
 • Adresáre
 • mazanie súborov
 • kopírovanie súborov
Ošetrenie chýb
Praktické príklady v PHP


Rozsah:

3 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha