PHP I. – základy jazyka

Software:

NVU, Quanta, Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome

Popis:

PHP je skriptovací jazyk, určený na tvorbu dynamických www stránok. Dynamické stránky sú interpretované na strane servera, čím stránka môže prispôsobovať svoj obsah a formu podľa požiadaviek návštevníka. Zdrojový kód v jazyku PHP sa teda vkladá priamo do HTML stránky. Pred odoslaním stránky užívateľovi je kód PHP interpretovaný na strane servera, čím sa užívateľovi zobrazí obyčajná www stránka v jazyku HTML. V dnešnej dobe je PHP teší veľkej popularite, je veľmi rozšírený a skoro každý webhosting provider ho podporuje. PHP je otvorený jazyk, ktorý môže používať každý bez zakúpenia licencie. Všetky profesionálne web stránky/portály majú za sebou skriptovací jazyk na tvorbu dynamických stránok. Využíva sa na automatické generovanie niektorých častí stránok ( tabuľky, produktové listy, správa zákazníkov, fóra, formuláre…). PHP má veľmi podobnú syntax ako programovacie jazyky Java alebo C++. Kurz je určený tým, ktorí sa chcú venovať tvorbe www stránok seriózne, pretože jazyk PHP dodá stránke dynamické správanie, čo sa pomocou HTML nedá.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzov:


Osnova kurzu:

Úvod do PHP
 • čo je to PHP
 • výhody použitia dynamických stránok
 • vkladanie PHP do HTML
Základná syntax PHP
 • typy hodnôt (čísla, reťazce, polia, pravdivostné premenné)
 • operátory (aritmetické, relačné, logické, bitové, priradenia) a priorita operátorov
 • premenné a konštanty
 • využitie polí a hash tabuliek
 • použitie výrazov
 • príkazy
Riadiace štruktúry PHP
 • priradenie – uloženie hodnoty do premennej
 • vetvenie – podmienka, zložená podmienka
 • cyklus – typy cyklov
 • príkazy break a continue
Funkcie a ich argumenty
 • deklarácia
 • použite
 • štandardné funkcie
 • používateľom definované funkcie
 • niektoré dôležité funkcie
Dátum a čas v PHP
Práca so súbormi
 • čítanie
 • zápis
Príklady v PHP
 • úvodné jednoduché príklady
 • práca s premennými
 • práca s číslami
 • práca s reťazcami
 • práca s poľami
 • prácu s funkciami
 • projekt odkazová schránka


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha