Tréning trénerov – Prezentačné zručnosti

Obsah kurzu:

1.deň

TYPOLÓGIA MBTI
 • pochopenie jednotlivých typov osobnostných štýlov, vysvetlenie a porozumenie
 • základné znaky jednotlivých typov a využitie ich silných a slabých stránok pri práci v skupine
 • pochopenie typológie je zamerané aj na sebapoznanie trénera
ŠTÝLY UČENIA
KOMUNIKÁCIA AKO NÁSTROJ TRÉNERSKEJ PRÁCE

2.deň

PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI
 • štruktúra prezentácie
 • ako urobiť prezentáciu efektívnou
 • publikum ako príjemca prezentácie
 • podpora tréningu
 • využitie priestoru
 • tvorba tréningového programu
 • analýza tréningových potrieb ako základ pre tvorbu tréningového programu
 • podporné cvičenia a prestávky, ich funkcia
 • druhy cvičení, ich využitie, niekoľko druhov cvičení na úvod aktivácia (energiser),
 • učenie zážitkovou formou
 • návrh reálneho tréningového programu


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha