Microsoft Excel – úroveň C

Software:

MS Windows XP, MS Excel

Popis:

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov využívať Excel na profesionálnej úrovni. Detailne sa preberá téma funkcií a vzorcov, automatizácia práce pomocou makier a filtrovanie údajov. Absolvent je schopný používať akékoľvek funkcie a vzorce v tabuľkách. Dokáže si zjednodušiť prácu automatizovaním jednoduchých opakujúcich sa operácií.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel C
  • funkcie a príklady ich využitia – vyhľadávacie, databázové funkcie, textové funkcie
  • kontrola vzorca
  • hľadanie riešenia, riešiteľ
  • makro – zaznamenanie makra, spustenie zaznamenaného makra, priradenie makra tlačidlu alebo položke hlavného menu
  • úprava panelov s nástrojmi
  • okno – rozdelenie okna, ukotvenie priečok
  • zoradenie údajov
  • filtrovanie údajov – automatický filter, rozšírený filter
  • medzisúčty
  • overenie zadávaných údajov


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha