Microsoft Excel – úroveň B

Software:

MS Windows XP, MS Excel

Popis:

Cieľom školenia je rozšíriť vedomosti poslucháča o špeciálne funkcie poskytované MS Excel, ktoré slúžia na pokročilé formátovanie buniek a tabuliek, súvahy, filtrovanie, … Absolvent je schopný vytvárať tabuľky (skupiny tabuliek) na vysokej úrovni, pričom vie používať nadštandardné funkcie MS Excel. Z tabuliek vie vytvárať rôzne štatistické a analytické údaje.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel B
  • funkcie – vloženie funkcie, matematické logické funkcie – využitie
  • formátovanie tabuľky – formát bunky, kopírovanie formátu a vymazanie formátu
  • podmienené formátovanie
  • vložiť – komentár a obrázok
  • úpravy – hľadať, nahradiť a prejsť na
  • údaje – zoradiť a automatický filter
  • prenos údajov do Wordu – prenesenie tabuľky a grafu, možnosti špeciálneho prilepenia
  • položka menu „Pomocník“


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha