Microsoft Excel – úroveň A

Software:

MS Windows XP, MS Excel

Popis:

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s tabuľkovým procesorom MS Excel. Absolvent dokáže samostatne pracovať s  tabuľkovým procesorom MS Excel a je schopný formátovať jednoduchý tabuľky a využívať základné vlastnosti programu.

Predpoklad:


Osnova kurzu:

Tabuľkový procesor – Excel
  • základné oboznámenie sa s programom – použitie
  • základy práce – bunka, riadok, stĺpec, hárok, zošit
  • práca so schránkou – Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť, Vymazať
  • práca s diskom a disketou – uloženie a otvorenie zošita, ukončenie práce
  • vzorce – zadávanie vzorcov, využitie základných matematických operácií
  • absolútna a relatívna adresa
  • funkcie – vloženie funkcie, popis základných funkcií – SUMA, PRIEMER, MAX, MIN
  • formátovanie tabuľky – automatický formát
  • grafy – vytvorenie grafu pomocou nástroja sprievodca grafom
  • tlač – vytlačenie tabuľky, grafu a tabuľky spolu s grafom


Rozsah:

1 deň

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha