Základy práce s MS Windows, MS Office, internet

Software:

Windows XP (Microsoft), Microsoft Office XP (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome

Popis:

Účastník sa má naučiť efektívne pracovať s PC, ovládať základy práce s operačným systémom Windows a kancelárskym balíkom MS Office (písanie a tlač dokumentov, tvorba tabuliek a prezentácií), využívať internet a elektronickú poštu pri riešení každodenných problémov (vyhľadávanie užitočných informácií, elektronická pošta, …) Absolvent je zručný a spôsobilý na prácu s PC (operačný systém Windows), v programoch MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet) vie operatívne riešiť zadané úlohy a vie efektívne využívať internet a elektronickú poštu pri práci. Možnosť uplatnenia v najrôznejších oblastiach a odvetviach, v štátnej správe i v súkromnej sfére najmä v administratívnych sekciách (vedenie kancelárie, asistent, administratívny pracovník, sekretárka).

Predpoklad:

Žiadne znalosti výpočtovej techniky

Osnova kurzu:

Základné časti počítača
 • definícia osobného počítača, jeho využitie a hardware
Práca s operačným systémom Windows
 • MS Windows – pracovná plocha, okná, ikony
 • prehľad používateľských programov OS
 • práca s programami – Kalkulačka, Poznámkový blok a Skicár
 • práca so súborom: uloženie a otvorenie súboru, premenovanie, kopírovanie, premiestňovanie, odstránenie
 • práca s priečinkom: vytvorenie priečinku, adresárová štruktúra premenovanie, kopírovanie, premiestňovanie, odstránenie
Internet a elektronická pošta
 • úvod do počítačových sietí a internetu
 • Internet – sieťové služby
 • základy práce s prehliadačom (zadávanie url, späť, dopredu, stop, obnov)
 • služba www – navigácia po www stránke, práca s odkazmi, otvorenie odkazu v novom okne, stiahnutie informácií z www stránky na disk (text, obrázky, zvuky, video)
 • vyhľadávanie informácií na internete, užitočné www stránky v rámci Slovenska a Čiech
 • pridávanie www stránok do obľúbených položiek, ich organizácia
 • elektronická pošta (e-mail) – princíp fungovania, registrácia, vytvorenie správy, prijatie správy, odpoveď na správu, preposielanie správy, pripojenie súboru k správe
 • zriadenie si vlastnej e-mailovej schránky
Textový procesor – Word
 • použitie programu – používateľské prostredie, hlavné menu, panely s nástrojmi
 • písanie textu – zásady, využitie riadiacich znakov
 • práca s dokumentom – uloženie, načítanie, ukončenie práce, otvorenie nového
 • práca so schránkou – označenie textu, funkcie: kopírovať, vystrihnúť, prilepiť
 • formát písma – typ, rez, veľkosť, farba, farba a štýl podčiarknutia, efekty, medzi znakové medzery a textové efekty – animácie
 • formát odseku – zarovnanie, zarážky, medzery, riadkovanie
 • formát odrážok a číslovania – použitie odrážky alebo čísla pred odsekom
 • vkladanie objektov do dokumentu a ich úprava: blok textu, WordArt, ClipArt, Symbol
 • nástroje – Pravopis a gramatika – možnosti kontroly napísaného textu
 • tlač dokumentu – ukážka pred tlačou, nastavenie strany a tlač
Tabuľkový procesor – Excel
 • základné oboznámenie sa s programom – použitie
 • základy práce – bunka, riadok, stĺpec, hárok, zošit
 • práca so schránkou – Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť, Vymazať
 • práca s diskom a disketou – uloženie a otvorenie zošita, ukončenie práce
 • vzorce – zadávanie vzorcov, využitie základných matematických operácií
 • absolútna a relatívna adresa
 • funkcie – vloženie funkcie, popis základných funkcií – SUMA, PRIEMER, MAX, MIN
 • formátovanie tabuľky – automatický formát
 • grafy – vytvorenie grafu pomocou nástroja sprievodca grafom
 • tlač – vytlačenie tabuľky, grafu a tabuľky spolu s grafom
Tvorba prezentácií – PowerPoint
 • užívateľské prostredie, definícia objektu
 • základné pojmy (prezentácia, snímok…)
 • vloženie nového snímku, rozvrhnutie snímku, šablóna návrhu
 • načítanie, uloženie prezentácie na disk
 • tvorba prezentácie, šablóny snímkov , šablóny prezentácií, a sprievodcovia šablónami
 • vloženie objektu do snímku, videosekvencia , zvuk, hypertextový odkaz
 • prenesenie objektu z iného programu
 • formát, pohyblivá prezentácia (menu Prezentácia)


Rozsah:

4,5 dňa

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha