Microsoft Visio 2007 – praktické využitie

Software:

MS Windows XP, MS Visio

Popis:

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s programom na vytváranie diagramov, grafov a vektorových obrázkov pre ďaľšie použitie. Absolvent dokáže samostatne vytvárať diagramy, grafy za pomoci šablón alebo bez nich. Dokáže nakreliť a následne upravovať vektorové obrázky podľa potreby v programe MS Visio.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Úvod do MS Visio
 • Spustenie a ukončenie Visia
 • Popis obrazovky
Práca s výkresmi
 • Otvorenie a uloženie
 • Spôsoby zobrazenia výkresu
Základné techniky práce vo Visiu
 • Vzorníky
 • Obrazce
 • Prepojenie obrazcov – spojnice
 • Kresliace nástroje
 • Text na stránke obrazca
 • Rôzne operácie
 • Tlač a súvisiace nastavenia
Rozširujúce techniky
 • Rôzne operácie
Väzba na ostatné aplikácie
 • Visio a grafické formáty
Visio a web
Príklady


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha