Profesionálne telefonovanie – telemarketing

Obsah kurzu:

  • špecifiká telefonickej komunikácie
  • štruktúra a zásady telefonického rozhovoru
  • fázy rozhovoru
  • získavanie si zákazníkovej dôvery
  • budovanie spoločných postojov
  • schopnosť empatie a aktívneho počúvania
  • overovanie si dohodnutého
  • ukončenie rozhovoru
  • zodpovednosť za prijaté úlohy


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha