Outdoor osobnosť

Obsah kurzu:

Osobnostné vzdelávanie je zamerané na rozvoj osobnostných kompetencií. Praktická možnosť rozvoja adaptívnych, sociálnych, kognitívnych, sebareflektívnych, autoregulatívnych, telesných, výkonových a aspiračných kompetencií.

Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha