Microsoft Word – úroveň B

Software:

MS Windows XP, MS Word XP

Popis:

Cieľom školenia je rozšíriť vedomosti poslucháča o špeciálne funkcie poskytované MS Word, ktoré slúžia na pokročilé formátovanie textu a dokumentu ako celku (pridávanie hlavičky a päty, obsahu, číslovania strán, …). Absolvent je schopný vytvárať dokumenty na vysokej úrovni, pričom vie používať nadštandardné funkcie MS Word.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Textový procesor – Word
  • formátovanie textu (orámovanie a podfarbenie, tabulátory, formát stĺpca)
  • štýly – úprava rozsiahleho textu
  • vkladanie objektov do dokumentu (dátum a čas, komentár, poznámka pod čiarou, automatický text, obrázok)
  • vložiť: pole, automatický text, titulok, krížový odkaz, register a zoznamy, hypertextový odkaz
  • zobrazenie hlavičky a päty v dokumente (možnosti nastavenia zobrazovania)
  • šablóny – vytvorenie a použitie
  • možnosti automatických opráv
  • makro – zaznamenanie, spustenie, pridanie k tlačidlu alebo položke hlavného menu
  • úpravy – hľadať, nahradiť a prejsť na
  • kreslenie – možnosti kreslenia vo Worde


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha