Microsoft Word – úroveň A

Software:

MS Windows XP, MS Word XP

Popis:

Cieľom školenia je oboznámiť poslucháčov s textovým programom MS Word. Absolvent dokáže samostatne pracovať s textovým programom MS Word a je schopný formátovať jednoduchý text a využívať základné vlastnosti programu.

Predpoklad:


Osnova kurzu:

Textový procesor – Word
  • použitie programu – používateľské prostredie, hlavné menu, panely s nástrojmi
  • písanie textu – zásady, využitie riadiacich znakov
  • práca s dokumentom – uloženie, načítanie, ukončenie práce, otvorenie nového
  • práca so schránkou – označenie textu, funkcie: kopírovať, vystrihnúť, prilepiť
  • formát písma – typ, rez, veľkosť, farba, farba a štýl podčiarknutia, efekty, medzi znakové medzery a textové efekty – animácie
  • formát odseku – zarovnanie, zarážky, medzery, riadkovanie
  • formát odrážok a číslovania – použitie odrážky alebo čísla pred odsekom
  • vkladanie objektov do dokumentu a ich úprava: blok textu, WordArt, ClipArt, Symbol
  • nástroje – Pravopis a gramatika – možnosti kontroly napísaného textu
  • tlač dokumentu – ukážka pred tlačou, nastavenie strany a tlač


Rozsah:

1 deň

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha