Efektívna komunikácia a asertivita

Obsah kurzu:

1.deň

Časť I:

 • druhy komunikácie
 • neverbálna komunikácia
 • schéma a štruktúra komunikácie

Časť II:

 • verbálna komunikácia
2. deň

Časť III:

 • typy správania: pasívne, agresívne a asertívne prejavy
 • riziká pasívneho a agresívneho správania

Časť IV:

 • prínos asertívneho správania a asertívne techniky
 • nácvik asertívnych techník a kontratechník na zvládanie manipulatívneho správania

Časť V:

 • projektívna asertivita- reakcia na kritiku
 • význam jednotlivých zložiek komunikačného procesu
 • asertívny príjem nevhodne podanej kritiky
 • situačné cvičenia
 • neverbálna komunikácia:
 • neverbálne kódy v jednotlivých kultúrach
 • stručný prehľad neverbálnych kódov


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha