Microsoft Powerpoint – úroveň A

Software:

MS Windows XP, MS PowerPoint

Popis:

Cieľom školenia je naučiť poslucháčov vytvárať prezentácie v programe PowerPoint. PowerPoint poskytuje množstvo nástrojov na úpravu a formátovanie textov, obrázkov. Umožňuje animovanie objektov na jednotlivých stranách prezentácie a tiež medzi stranami prezentácie. Poslucháč sa naučí prepájať prezentáciu s inými objektami (dokumenty, web stránky, …) Absolvent je schopný samostatne vytvárať prezentácie v PowerPointe s využitím animácií, formátovania textu a časovaním objektov.

Predpoklad:


Osnova kurzu:

Tvorba prezentácií – PowerPoint
  • užívateľské prostredie, definícia objektu
  • základné pojmy (prezentácia, snímok…)
  • vloženie nového snímku, rozvrhnutie snímku, šablóna návrhu
  • načítanie, uloženie prezentácie na disk
  • tvorba prezentácie, šablóny snímkov , šablóny prezentácií, a sprievodcovia šablónami
  • vloženie objektu do snímku, videosekvencia , zvuk, hypertextový odkaz
  • prenesenie objektu z iného programu
  • formát, pohyblivá prezentácia (menu Prezentácia)
  • animácia objektov a jej časovanie
  • kontrola pravopisu


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha