Microsoft Project 2007 – pokročilí

Software:

MS Windows XP, MS Project

Popis:

Kurz je určený pre tých, ktorí sa už s aplikáciou MS Project zoznámili a potrebujú si overiť svoje vedomosti a zručnosti na praktických cvičeniach.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Základné pojmy
Založenie projektu
 • Správny postup založenia projektu
 • Voľba vhodných parametrov projektu
Precvičovanie práce s úlohami na nových i nastávajúcich štúdiách
 • Definovanie úloh
 • Väzby medzi úlohami
 • Rozdelenie a práca s kalendármi
Precvičovanie a práca so zdrojmi
 • Časové obmedzenia zdrojov
 • Priradenie zdrojov úlohám
 • Úprava priradených zdrojov
Priradenie a sledovanie
 • Sledovanie vyťaženosti zdrojov
 • Náklady
Riešenie preťaženia zdrojov
 • Preťaženie zdrojov (deň po dni, hodina po hodine…)
 • Smerný plán
 • Spustenie a riadenie projektov
Spolupráca viacerých projektov
 • Väzby medzi projektmi
 • Zdieľanie zdrojov (fond zdrojov)
Modifikácia prostredia
 • Tvorba vlastných zobrazení a filtrov
 • Tvorba vlastných polí
Sledovanie priebehu projektu
 • Aktualizácia projektu
 • Reporty, analýza dát


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha