JAVA – Technologický prehľad

Software:

Eclipse IDE/NetBeans IDE, Java 1.5, Windows XP, MySQL, Tomcat

Popis:


Predpoklad:


Osnova kurzu:

Základné vlastnosti a syntax programovacieho jazyka JAVA
Vývojového prostredie Eclipse
Pokročilé vlastnosti programovacieho jazyka JAVA
Java Collection Framework (JCF)
Prehľad štandardných JAVA knižníc (JAVA 2)
Java Applets
Interfaces (Rozhrania)
Práca s objektami a reflekcia
Serializácia objektov
Java Beans
Spracovanie XML v JAVA
Java a databázy
Java Threads (vlákna)
Sieťové programovanie v Jave
Internacionalizácia, Resource bundles
Java WebStart (JWS)
SWING
SWT (Standart Widget Toolkit)


Rozsah:

5 dní

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha