Internet a elektronická pošta – úroveň B

Software:

MS Windows XP, Internet Explorer/Mozilla Firefox/Google Chrome, Outlook Expres/Mozilla ThunderBird

Popis:

Cieľom kurzu je objasniť poslucháčom detaily týkajúce sa práce s internetom a elektronickou poštou, tak aby mohli využívať plnú silu týchto nástrojov.

Predpoklad:

znalosť na úrovni kurzu:


Osnova kurzu:

Internet a elektronická pošta – úroveň B
 • objasnenie skratiek www, url, html, http, ftp, tcp/ip, dns, pop3, smtp, proxy server, cache
 • nastavenie prehliadača – základné nastavenia, história, zabezpečenie obsahu www, história
 • vyhľadávacie serveri – ako správne vyhľadávať informácie (syntax vyhľadávania)
 • internetové služby – emaily, webhosting, SMS, spravodajstvo, sťahovanie programov (shareware, freeware)
 • FTP – princípy a práca, objasnenie pojmov
 • zásady bezpečnej práce na internete
 • emailový klient – organizovanie došlej a poslanej pošty podľa vlastných kritérií, filtrovanie došlej pošty – automatické mazanie a odpovedanie
 • emailový klient – posielanie príloh, práca s doručenými prílohami
 • emailový klient – kontrola základných nastavení, aby email klient pracoval korektne
 • emailový klient – základy bezpečnosti pri komunikácii emailom, teoretické vysvetlenie možnosti programu PGP
 • internet a bezplatné programy (kolekcia programov Mozilla)


Rozsah:

2 dni

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha