Outdoor assessment

Obsah kurzu:

Ponúka špeciálny program praktických cvičení, aktivít a hier väčšinou v prírode.
Jeho cieľom je psychologická diagnostika, ktorá pomáha firmám pri:

  • výbere vhodných kandidátov na konkrétne pozície
  • hodnotení účastníka v určitých kľúčových kvalitách
  • posudzuje a mapuje dispozície a potenciál zostávajúcich pracovníkov


Rozsah:

Informačný formulár

Váš email (povinné)Vaša správa
Vložte tento kód: captcha